ติดต่อ อิงภู รีสอร์ท ด่านซ้าย
เลขที่ 165 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เบอร์โทร 087-8560455